Mensenwijdingsdienst

De dienst op zondag vindt om 10.30 uur plaats. Daarnaast zijn er diensten op woensdagen en vrijdagen om 9.30 uur.

De zondagsdienst voor de kinderen vindt twee maal per maand plaats. Zie de agenda voor de data.
De kinderdienst begint om 10.00 uur, maar wordt vooraf gegaan door een verhaal (godsdienstles) en het instuderen van een lied. De kinderen worden hiervoor om 9.15 uur in de kerk verwacht.