ANBI + meer

Onze ANBI gegevens vindt u hier

De financiële folder van de gemeente Eindhoven kunt u hier vinden.

Het zogenaamde standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen komt binnenkort hier te staan.


Privacyverklaring Christengemeenschap Eindhoven

De Christengemeenschap Eindhoven legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats,
emailadres, bankrekeningnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de doelstellingen die hieronder beschreven zijn. Wij verstrekken uw gegevens aan geen enkele andere instantie behalve aan onze bank in het geval van incasso-opdrachten. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

M.u.v. genoemde incasso-opdrachten aan de bank worden uw emailadres en andere gegevens uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen m.b.t. de Christengemeenschap Eindhoven, zoals het Gemeentebericht, en/of om taakgroepen binnen de gemeente in de gelegenheid te stellen om contact met u op te nemen m.b.t. bepaalde activiteiten.

U kunt zich te allen tijde afmelden als lid of belangstellende. Stuur daarvoor een email aan het bestuur via : eindhoven@christengemeenschap.nl  Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u hier doorgeven.

De Christengemeenschap Eindhoven zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Mocht u merken dat er desondanks privacygevoelige informatie op een verkeerde plaats is terechtgekomen, meld dit dan s.v.p. aan het secretariaat.