Algemeen

De Christengemeenschap Eindhoven
Michaëlkerk

10_klaar_01_Buiten7lichter1_Getrimd-min

Adres van de kerk
Dorpstraat 122
5504 HL Veldhoven

Algemene informatie: Margareth Lintsen
tel. 06-5029 0915, email margarethlintsen@xs4all.nl

Email bestuur: margarethlintsen@xs4all.nl

Geestelijke
mevrouw Marie-Hélène van Tol
tel. 06 4073 0466 (niet op maandagen)
email: mhtolh@online.nl

Lidmaatschap

De Christengemeenschap kent zowel leden als belangstellenden. Beiden kunnen een beroep doen op alle sacramenten en op de bijstand van geestelijken. Leden dragen door hun besluit mede-verantwoordelijkheid voor het welbevinden en voortbestaan van de gemeenschap in spiritueel, sociaal en materieel opzicht. Bij interesse in het lidmaatschap kunt u een gesprek aanvragen bij één van de geestelijken.