Print this entry

DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

Agenda | als u hier klikt krijgt u de volledige agenda van de gemeente Eindhoven met de tijden van de diensten. U treft hier ook een aankondiging aan van de activiteiten voor de huidige periode, samen met een korte beschrijving.

Kroniek: Michaelkerk 50 jaar
Meer informatie over de kroniek vindt u hier.

Passie met Pilatus | Michaëlkerk, dinsdag 7 april 19.45 uur
Verdieping in het toneelstuk ‘De vraag van Pilatus’. Wij, Lidwien Wesselink, Onno van Hagen en Fred Heutink, willen op grond van onze ‘persoonlijke passie-met-Pilatus’ graag meer verdieping in dit spel mogelijk maken. Op dinsdagavond 7 april van 19.45- 21.30 uur zullen we ‘De vraag van Pilatus’ benaderen vanuit de rol van ‘Rufus’, met als thema ‘Ingewijden’, ingeleid door Onno. We sluiten deze bijeenkomst af met het ‘spelen’ van het gehele derde bedrijf: ‘De opstanding’. Aansluitend (in stilte) is er een cultische afsluiting.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Tuintjes | Michaëlkerkvier keer per jaar zijn er ‘tuintjes’ voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Voor meer informatie kunt u hier klikken. Het eerstvolgende tuintje is het Paastuintje op zondag 12 april. Vanaf 10.45 uur zijn kinderen van 4 tot 10 jaar welkom met hun begeleiders voor een paasviering. We zingen Paasliedjes en de kinderen zien een prachtig bloeiende lentetuin. In die tuin een geheimzinnige grot waar zij een ontmoeting zullen hebben.Welke paasverrassing brengen zij mee….?

Aurora studie- en gespreksgroep voor jonge(re) mensen | Michaëlkerk, donderdagen 16 april, 7 mei om 20.00 uur. Meer informatie bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl.

Oudergroep Eindhoven, voor ouders met nog jonge kinderen | Woensdagen 22 april, 13 mei om 19.30 uur. Meer informatie en aanmelding bij Elsa Leverington, e.m.leverington@live.nl, 06-15 43 8135, of bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl.

Studiegroep met ouders van de Vrije School Brabant  | Nuenenseweg 6, Eindhoven, donderdagen 23 april, 14 mei om 20.00 uur.  Meer informatie bij Eva Buis, maison-crouton@hotmail.com, 06-1713 1333, of bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl.

Gemeentebericht | indien u zich als belangstellende wilt aanmelden en het gemeentebericht wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij het secretariaat. Gelieve een keuze aan te geven tussen post en email.

(De “Agenda” die u helemaal rechts in de menubalk hierboven ziet bevat alleen de activiteiten die ook interessant zijn op landelijk niveau.)