Gemeenteberichten

Pagina in ontwikkeling (tekst aanpassing 10-2-2024) Zie ook Agenda Eindhoven

Het gemeentebericht van de Christengemeenschap Eindhoven verschijnt 5x per jaar. De nieuwste versie staat hieronder en is te openen via deze link.

Gemeentebericht Eindhoven

1 februari – 15 april 2024

Beweging tot religieuze vernieuwing
Best lezers,

Het bestuur onderzoekt of het mogelijk is om het gemeentebericht niet meer per  post te verzenden.

De komende drie berichten zijn voor u beschikbaar per email of via de website www.christengemeenschap.nl/eindhoven

Papieren exemplaren zijn beschikbaar om mee te nemen in de hal van de kerk. Degenen die toch graag het Gemeentebericht per post willen ontvangen, kunnen dit opgeven bij Eva-Maria Velmans. Voor contactgegevens en andere informatie zie blz. 12 van dit Gemeentebericht.

 

Over de Paastijd en de werking van de feesttijden

 

Bij de vernieuwingen in het religieuze leven dat wij in onze gemeenten vieren behoort het uitgroeien van de feestdagen tot feesttijden. Michaël is een feesttijd van 4 weken, en niet meer slechts één dag. De Kersttijd duurt 12 dagen. En ook het Paasfeest, dat traditioneel twee dagen duurt, is uitgegroeid tot een feesttijd van bijna 6 weken. Bij Hemelvaart gaat de Paastijd over in een volgende stemmingskleur en bij Pinksteren mondt de Paaskring uit in de drie dagen van Pinksteren, de kortste Feesttijd die wij kennen.

 

Je kunt in die weken in een feesttijd binnen groeien. Je kunt merken dat op bijvoorbeeld 14de of 36ste Paasdag je zo’n feest anders innerlijk kunt ervaren dan op de eerste dag. Met de evangeliedelen en het steeds weer horen van de paasgebeden aan het altaar, het beleven van het krachtige rood en groen van de cultische gewaden, begint de opstanding in je te werken en kun je de levenswerking van de Opgestane meer en meer ervaren.                  

 

De Paastijd van het jaar begint met de Lijdenstijd, de periode van de 4 zondagen vóór Pasen. Dit is de enige cultische tijd die korter is geworden dan in de traditie. Geen 43 dagen, namelijk vanaf as-woensdag, maar vier weken. In deze vier weken is de cultische kleur wél de hele tijd zwart. Best confronterend als je bijvoorbeeld voor het eerst een kerk van De Christengemeen­schap binnenstapt in die periode! En dan komt dat wonderlijke: In korte zinnen van het begin- en eind epistel klinken woorden waarin je als mens je diep aangesproken kunt voelen en wel in je onvermogen. De Goddelijke wereld erkent de mens en

 

spreekt hem direct aan. In het invoegsel na het credo richt de mens zich op zijn beurt in een innig gebed naar de geestelijke helpers.

Nergens in het jaar ontstaat zo’n intimiteit in het epistel en het invoegsel in de Mensenwijdingsdienst.

Misschien bedoelde een jeugdwijdeling dat, toen hij ooit zei dat hij van het zwart zo’n troost vond uitgaan. Deze volledige erkenning van de eenzaamheid, van de nood die we als aardse mensen kunnen ervaren in de afzondering van God, kan je ook als troost ervaren. 

Ook in deze Lijdenstijd kunnen we groeien. Groeien in het besef van het onvermogen. En groeien in de ervaring van troost die begint te werken daarin.

Die troost gaat dan in de kracht van de Opstanding werken. Je leven opnieuw ontvangen en mèt dit nieuwe leven toekomst voor de hele aarde.

Wij ademen weer óp en kunnen verder. 

 

Met de woorden van Christian Morgenstern:

 

Het hart is de sleutel van de wereld en het leven.

Men leeft in deze hulpeloze toestand

om lief te hebben

en anderen verplicht te zijn.

Door onvolkomenheid krijgt men het vermogen

om de invloed van anderen op te kunnen nemen

en deze vreemde inwerking is het doel.

In ziekten moeten en kunnen ons tenslotte

slechts anderen helpen.

Zo is Christus

van dit gezichtspunt uit

in elk geval de sleutel tot de wereld.

 

Een Goede weg naar Pasen wenst u Marie-Hélène van Tol

 

De Christengemeenschap heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het christendom te dienen.

 

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN van 7 – 14 jaar

Zondagsdienst voor de kinderen en godsdienstles

Twee keer per maand wordt om 9.15 uur een verhaal aan de kinderen verteld, begeleid door een activiteit. Om 9.50 uur oefenen zij het lied dat zij in de Kinderdienst gaan zingen, zodat om 10.00 uur de kinderdienst kan beginnen. Ouders en andere volwassenen bestuderen van 9.15 tot 9.50 uur het evangeliedeel dat de kinderen zullen horen. Aanmelden is niet nodig.

Eventueel kun je in de appgroep worden opgenomen, je blijft dan op de hoogte van eventuele veranderingen.

Informatie Marie-Hélène van Tol.

Tussentijd:     4 februari                 Mattheus 20, 1-16

18 februari               Lukas 18, 18-34

Lijdenstijd:     3 maart                   Mattheus 17, 1-13

17 maart                  Johannes 6, 1-15

Paastijd:         31 maart* (Pasen)    Markus 16, 1-8

14 april                    Johannes 10, 1-18

*NB: 31 maart, Paaszondag is de Kinderdienst ná de Mensenwijdingsdienst en begint om 12.10 uur. Vanaf 12.00 uur binnenkomen en inzingen.

Na de Kinderdienst, tot ongeveer 13.00 uur:

De boer, de schout en de jagers. Een toneelspelletje met de kinderen en kleurrijke verrassingen. Voor ieder die wil, in de gemeente-zaal.

 

Liederen Kinderdienst

Februari:      Wees Gij een leid-ster boven mij

Lijdenstijd:   Zaai nu Uw zaad

Paastijd:      Open breekt de aarde

 

Jeugdwijding 2025

Dit jaar is er in onze gemeente géén Jeugdwijding.  Kinderen die tussen nu en Pasen 2025 14 jaar worden kunnen voorbereid worden op de Jeugdwijding.

Aan de Jeugdwijding gaat een ruime voorbereiding vooraf in een groep met andere jeugdwijdelingen. In het sacrament horen zij dat hun kinderjaren voorbij zijn en dat hun jeugd begint. Hiermee is veel gezegd. In confrontatie met zijn omgeving gaat de jongere op zoek naar zichzelf: wie ben ik eigenlijk, wat wil ik, hoe sta ik in de wereld?
De jeugd is open, ontvankelijk en levenslustig. Het is een roerige tijd, de jeugd verlangt naar vrijheid en wil de wereld ontdekken. In die zin hoeft aan de jeugd geen einde te komen. Jeugdig blijven is een opgave. Het sacrament van brood en wijn, dat in de Jeugdwijding voor het eerst ontvangen wordt, legt de kiem voor een blijvende jeugdigheid in het leven.De Jeugdwijding staat geheel los van het lid zijn of worden van de kerk. De wijdeling spreekt geen belijdenis of belofte uit. Het lid worden is en blijft een vrij besluit van de volwassene. Maar vanaf de Jeugdwijding kan de jongere deelnemen aan de Mensenwijdingsdienst en de communie. Dit geldt overigens voor alle veertienjarigen en ouder.Het sacrament van de Jeugdwijding vindt plaats in de Paastijd, in de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart.Informatie bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466.LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Februari:        O: zie ons aan

C: Heer, in Uw woorden

Lijdenstijd:     O: O Heer, Gij zijt bereid

C: De Vrede Gods

Paastijd:         O: Hij die voor ons de dood overwon

C: Heer, in uw woorden

 

BERICHT VAN HET CONVENT

Priesterwijdingen 2024 in Stuttgart

24 februari: Nannette Doering (D/NZ), Vicente Machí Gómez(D/Sp), Céline Zkitischwili (Du/Fr)

25 februari: Lina Dvaranauskienė (Lit), Ewoud Mahler (NL/B)

 

ACTIVITEITEN

Zingen op Zaterdag

Michaëlkerk, eens in de veertien dagen van 19.00 uur tot ongeveer 20.45 uur

27 januari, 10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april

Voorop staat dat we gaan klinken met elkaar. Resoneren, de klank ontvangend opnemen. Zo zingen geeft vreugde, zelfs voor hen die vinden dat zij niet (meer) kunnen zingen.

We oefenen ook de gemeenteliederen en verdiepen onze verhouding daartoe en zingen muziek die bij het jaargetijde past. Als het lukt sluiten we af met een cultische afsluiting met zang.

Wil je een keer proberen of het iets voor je is, dan ben je welkom.

Aanmelden en informatie: onno.van.hagen@planet.nl

 

‘Let er dan op hoe gij luistert’, Instemmen op de Mensenwijdingsdienst

Michaëlkerk, zondagen 28 januari en 25 februari, 9.45-10.00 uur

Hoe kom je aan in de Mensenwijdingsdienst? In ons drukke bestaan hebben mensen behoefte aan de stilte in de cultusruimte die daar vanaf vijf minuten voor de dienst in ieder geval is. We kunnen nog op een andere manier ons voorbereiden. Bijvoorbeeld door elkaar te vragen: Welke vragen neem jij vandaag mee in de dienst? Wat horen wij zo dadelijk in het evangelie? We doen dit in de gemeentezaal zodat musici eventueel gewoon kunnen inspelen in de kapel. Na deze twee keer kijken we of er behoefte aan is om dit voort te zetten.

 

‘Blik op de wereld’, Inleiding en gesprek 

Michaëlkerk, zondag 4 februari, 12.00-13.00 uur

Op 22 februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne, op 6 oktober de oorlog in Gaza. Veel nieuws komt binnen, veel verdriet en leed, En wat kun je doen? We proberen om in een stemming van respect en aandacht te beschrijven wat we ervaren en leren.

 

 

Landelijke zangdag: Samen zingen, samen ademen, harmonisch klinken, elkaar horen en ontmoeten

Pauluskerk, Driebergen, zaterdag 17 februari van 9.00 tot 16.30 uur

Welkom, met je koor of alleen, op deze jaarlijkse landelijke muziekdag. Dit jaar staat het lied centraal, zowel unisono als meerstemmig. Terwijl de gemeente de woorden van de Mensenwijdingsdienst enkel innerlijk meespreekt komt zij in de zang wel tot een fysiek hoorbaar woord.

Deze dag wordt georganiseerd door de landelijke muziekgroep. Aanmelden graag bij Wouter Laga: wouter.laga@gmail.com.

 

Het Woon- en zorg-initiatief in onze gemeente

Michaëlkerk, zondag 18 februari, 12.00 – 13.00 uur

Vandaag horen wij wat er is gebeurd sinds begin november toen voor het eerst deze initiatieven breder zijn gedeeld.

 

Kennismaken met de dichter Novalis, Friedrich von Hardenberg, door Hans van Tol

Michaëlkerk, zondag 3 maart, 12.00 – 13.00 uur

Deze lezing kan als een voorbereiding worden gezien op het concert van 7 april, maar beide activiteiten kunnen ook los worden bezocht.

Novalis leefde van 2 Mei 1772 tot 25 Maart 1801.

In deze nog geen 30 jaar heeft hij het leven diep leren kennen. Hij zingt in diepe liefdevolle vreugde bijvoorbeeld aan moeder Maria.

Aan het graf van zijn verloofde Sofie von Kühn beleeft hij daarnaast de intense omvorming die het verdriet en de dood hem brengen. Uiteindelijk vindt hij in deze nacht- duisternis de poort naar het blijvende leven.

 

Ledenvergadering

Michaëlkerk, zaterdag 9 maart

9.30    Mensenwijdingsdienst

10.45   Opmaat

 

11.00    Ledenvergadering. De begroting en de Jaarrekening worden vooral besproken. Deze Ledenvergadering kijken we naar de financiën van het vorige jaar.

13.00   Cultische afsluiting

Een van de agendapunten zal de bestuurstermijn van Harry Scholberg zijn. Harry stelt zich opnieuw beschikbaar als bestuurslid:

Beste leden en belangstellenden,

Sinds een aantal jaren zit ik in het bestuur van De Christengemeenschap, gemeente Eindhoven: eerst zonder portefeuille, vervolgens ben ik vertegenwoordiger geweest voor de Landelijke Raad en sinds het afscheid van Fred vervul ik de portefeuille van voorzitter sinds ruim een jaar met veel genoegen. Ik wil mij graag beschikbaar stellen om deze functie voor een zittingstermijn van drie jaar te blijven vervullen.

Jullie dankend voor het in mij gestelde vertrouwen,

Harry Scholberg (voorzitter)

 

Inhouden en activiteiten in de Stille Week rond het thema ‘verdriet’

 

Palmzondag 24 maart, 12.00 – 13.00 uur: ‘Je spraak weer vinden’, inleiding en oefeningen met Ingrid Bal, logopediste, en Marie-Hélène van Tol, geestelijke  

Het vraagt soms moed en aandacht om verdriet te voelen, er echt mee om te gaan. Verdriet kan maken dat je geen woorden vindt, niet alleen voor je directe verdriet, maar überhaupt, dat je verbinding met de wereld moeilijker wordt. Welke stappen kun je zetten om het verdriet om te vormen naar een nieuwe betrokkenheid tot jezelf en je omgeving? Bijvoorbeeld door onze adem optimaal in klank om te zetten worden we geholpen in de bevrijding van wat ons bedrukt. Vooral wanneer we woorden spreken met een inspirerende inhoud.

 

Dinsdag 26 maart, 19.30 uur:De vraag van Pilatus’, toneeluitvoering

Verdriet is in de middeleeuwen in het woord verwant met het woord voor ‘scheuren, villen.’ Ook woede wordt door datzelfde woord uitgedrukt. In de verscheurende overwegingen en keuzes die de mensen rond het gebeuren op Golgotha moeten maken, zien we iets van de tragiek van de menswording: zonder

fouten en een door de goden gewilde en tegelijk diep tragische blindheid, kan het mysterie dat de mens genezing brengt niet plaatsvinden.

Het spel wordt gespeeld door ‘De Pilatus We(r)k(g)roep’. Met de tekst bij de hand nemen Lidwien Wesselink, Fred Heutink en Onno van Hagen u mee naar toen én nu.

Aan de hand van enkele van de pakkende toneelteksten komen er twee vervolgbijenkomsten.

 

Witte Donderdag en Stille Zaterdag, 28 en 30 maart, 10.45-12.00 uur: Schilderen met Margareth Lintsen

Aansluitend bij het thema van de week met Margareth Lintsen werken op papier met en zonder kleur. Je kunt beide keren afzonderlijk deelnemen.  

Graag aanmelden via het formulier op het prikbord in de hal of via margarethlintsen@xs4all.nl

 

Goede Vrijdag 29 maart, 10.45 -14.00 uur: Euritmie met Wieger Veerman

In het mensenlichaam zou je een kruis kunnen zien wanneer je naar de grote organen kijkt die in de romp liggen. Het etherhart vormt het midden van dit kruis. Met oefeningen, uitleg en in gesprek benaderen we dit kruis in ons. Door middel van het euritmische Halleluja bijvoorbeeld kun je een verbinding vinden met deze zeven organen in het lichaam. Verdriet kan zich vooral in het hart tonen en…. daar ook genezing vinden.

In flexibele eenheden volgt afwisselend uitleg, euritmie en ruim tijd om te lunchen. Ook kan een gesprek ontstaan en nog eens een verdiepen van de euritmische ervaring.

We eindigen rond 14.00 uur zodat er nog pauze is vóór de evangelielezing om 15.00 uur begint. Graag zelf je lunch meebrengen.

Graag aanmelden via het formulier op het prikbord in de hal of via margarethlintsen@xs4all.nl.

 

Overzicht van de Stille Week:

Palmzondag 24 maart               10.30 uur Mensenwijdingsdienst.

12.00 uur Inhoud: Marie-Hélène van Tol en Ingrid Bal ‘Je spraak weer vinden’

Maandag 25 maart                   9.30 uur Mensenwijdingsdienst

 

Dinsdag 26 maart                     9.30 uur Mensenwijdingsdienst

19.30 uur Toneel: ‘De vraag van Pilatus’

Woensdag 27 maart                 9.30 uur Mensenwijdingsdienst

Witte Donderdag 28 maart     9.30 uur Mensenwijdingsdienst.

10.45-12.00 uur werken met en zonder kleur, met Margareth Lintsen.

Goede Vrijdag 29 maart         9.30 uur Mensenwijdingsdienst.

10.45-14.00 uur euritmie/inhoud/gesprek, met Wieger Veerman.

15.00 uur Lezing Lijdensevangelie met muziek

Stille Zaterdag 30 maart          9.30 uur Mensenwijdingsdienst.

10.45-12.00 uur werken met en zonder kleur met Margareth Lintsen.

Paaszondag 31 maart               10.30 uur Mensenwijdingsdienst

12.10 uur Kinderdienst en familieviering met toneel

Paasmaandag                           9.30 uur Mensenwijdingsdienst

Paaszondag

Michaëlkerk, zondag 31 maart 12.00 – 13.00 uur 

Op Paaszondag is de Kinderdienst ná de Mensenwijdingsdienst en begint om 12.10 uur. Vanaf 12. 00 uur komen de kinderen binnen en oefenen hun lied.

Na de Kinderdienst, tot ongeveer 13.00 uur:

De boer, de schout en de jagers. Een toneelspelletje met de kinderen en kleurrijke verrassingen. Voor ieder die wil, in de gemeente-zaal.

 

Concert: ‘Ich sag es jedem das er lebt’ concert van Cristina en Evert Popa-van Grootel (piano en zang)

Michaëlkerk, zondag 7 april, 12 – 13.00 uur

De paasboodschap ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft!’ van Novalis staat centraal in dit concert.

Novalis kon in zijn ‘geestelijke liederen’ getuigen van zijn persoonlijke verbinding met de levende Christus. Hij is onder de denkers en dichters van het Duitse idealisme degene die het diepste in de werkelijkheid van de bovenzinnelijke wereld kon doordringen. Onder zijn burgerlijke naam Friedrich von Hardenberg (1770-1801) werkte hij als jurist en mijn-ingenieur.

 

Veel componisten hebben zijn ‘geestelijke liederen’ getoonzet. Een van de eersten was Franz Schubert. Hij componeerde zes Novalis-liederen die alle op het programma staan.

Hans-Georg Burghardt, Jürgen Schriefer, Raimund Schwedeler en Jan Nilsson componeerden vanuit een door de antroposofie vernieuwde toegang tot Novalis’ gedichten.

De liederen, in Duitse taal, worden afgewisseld met pianowerken van Franz Schubert, Franz Liszt en het Roemeense muzikale genie Georg Enescu.

Graag een vrijwillige bijdrage.

 

Twee ochtenden met de Pilatuswe(r)k(g)roep

Michaëlkerk, dinsdagen 9 en 23 april, 10.30 –12.00 uur

Wat is waarheid? In gesprek op dinsdag 9 april en dinsdag 23 april om 10:30 uur.

Krijgen we een antwoord, als we het geweten en de gewetenswroeging in ons doden? Als wij uit vrees en angst onszelf op gevaarlijke en beslissende momenten misleiden?

 

STUDIEGROEPEN  In de kerk tenzij anders vermeld

Evangelie ochtenden

Michaëlkerk, woensdagen 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 10.45-12.00 uur

Gemiddeld eens in de veertien dagen, normaal op woensdag. We lezen steeds het evangeliegedeelte van de week (de perikoop). Zoekend naar de beeldentaal, komen we dichter bij de inhouden, die zo steeds nieuw kunnen zijn. Iedereen is van harte welkom!

 

Markus evangelie

Michaëlkerk, donderdagen 15 februari, 14 maart, 18 april, 20.00 uur

Wij stellen eerst vragen ten aanzien van de gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden. Dan verdiepen wij ons in het evangelie naar Markus. Zo valt een nieuw licht op onze vragen. Meer informatie bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466.

 

Studiegroep antroposofie, opvoeding en levensvragen

Woensdagen 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 3 en 24 april, 19.30 uur

In deze veertiendaagse gespreks- en leesgroep ontmoeten jonge(re) mensen elkaar die de antroposofie willen leren kennen. De meesten van ons hebben nog jonge kinderen of werken met jonge kinderen. Zo komen er vanzelf vragen over opvoeden. We stellen ons ook vragen over onze zelf-opvoeding en hoe de antroposofische scholingsweg en een religieus leven daarbij kunnen ondersteunen.

We beginnen met een gesprek, met vragen over onze kinderen. Aan de hand van het boek ‘Theosofie’ van Rudolf Steiner verdiepen we onze levensvragen.

Meer informatie en aanmelding bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466.

 

Bijeenkomsten Kring Maastricht

Zaterdagen 24 februari*, 16 maart, 27 april*, 10.15 – 13.00 uur

Monseigneur Vranckenplein 2, 6213 HL Maastricht

In de Kring Maastricht vindt eens per maand een ochtend met evangeliestudie plaats. We verdiepen ons in de perikoop van de week.

* 24 februari en 27 april zullen we om 12.45 met een cultische viering afsluiten.

Wie vanuit Eindhoven graag eens meegaat, kan contact opnemen met Marie-Hélène van Tol, tel. 06-4073 0466. Meer inlichtingen bij Mariel Carré,

 

MEDEDELINGEN

Bijeenkomst programmagroep

De programmagroep van onze gemeente komt weer bij elkaar op vrijdag 9 februari. Vragen en/of ideeën kun je graag inbrengen bij tinimuris@hotmail.com.

De programmagroep wordt gevormd door Tiny Muris, Aslı Mındıkoğlu, Jos van Nuland en Marie-Hélène van Tol.

 

Nieuwe beheerder van het adresbestand

Na 23 jaar (!) als adresbeheerder vind ik het hoog tijd om de fakkel over te dragen. En we hebben een waardig en enthousiaste opvolger gevonden: Eva-Maria Velmans. Tegelijkertijd willen we een algemeen email adres introduceren voor dergelijke mededelingen, zodat de informatie niet meer afhankelijk is van de

 

persoon die de functie vervult. Gelieve dus van nu af aan adreswijzigingen te sturen naar het email adres gemeenteneindhoven@christengemeenschap.nl

Fred Heutink

Van het bestuur:  Gemeentebericht

Elk Gemeentebericht vraagt veel inzet voordat het bij u in de brievenbus belandt.

Marie-Hélène en Fred stellen het samen. Fred maakt tijdig een redactierooster. Eva-Maria Velmans heeft onlangs de zorg voor het adressenbestand en etiketten overgenomen van Fred. Jan Lochs en Tiny Muris verzorgen het vouwen, in enveloppen doen en de aflevering bij PostNL. Zó vindt het Gemeentebericht zijn weg naar u toe.

Iedereen die hieraan meewerkt doet het graag en met trouw.

Met het ouder worden van de mensen die dit (Fred al jaaaaren) doen èn op zoek naar kostenbesparende maatregelen hebben wij nu het volgende besloten:

De komende drie Gemeenteberichten worden in principe niet per post verzonden. Iedereen van wie we een email adres hebben, zal een email versie van het Gemeentebericht ontvangen. Op de website www.christengemeenschap.nl/eindhoven vindt u de actuele informatie van de gemeenteagenda. Ook kunt u in de hal in de kerk een papieren exemplaar meenemen of iemand anders vragen om dat te doen.

Ditzelfde geldt ook voor het tijdschrift in Beweging. Degenen die toch graag het Gemeentebericht per post willen ontvangen, kunnen dit opgeven bij Eva-Maria Velmans, , gemeenteneindhoven@christengemeenschap.nl

Bij de ledenvergadering in november kijken we naar de ervaringen hiermee.

Harry Scholberg, voorzitter

Contactpersoon voor onze gemeente

Ellen van den Nieuwenhoff heeft de taak van contactpersoon overgenomen van Margareth Lintsen.  Ellen is bereikbaar voor informatie en voor vragen.

Telefoon: 06-4181 2147, email: ellenvdnn@hotmail.com.

 

Afwezigheid van de geestelijke en uitval van diensten

Marie-Hélène van Tol zal afwezig zijn:

–     29 t/m 31 jan. (synode)

–     26 februari t/m 1 maart (vrije dagen)

Agenda 1 februari 2024

Agenda vanaf 3 maart

Agenda vanaf 3 april


 

Pagina in ontwikkeling (tekst aanpassing 10-2-2024)

DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

Agenda  Als u hier klikt krijgt u de volledige agenda van de gemeente Eindhoven met de tijden van de diensten. U treft hier ook een aankondiging aan van de activiteiten voor de huidige periode, samen met een korte beschrijving.

STUDIEGROEPEN

Zie de Agenda voor de actuele informatie

(De “Agenda” die u helemaal rechts in de menubalk hierboven ziet bevat alleen de activiteiten die ook interessant zijn op landelijk niveau.)

Voor andere antroposofische activiteiten in de regio: klik hier