DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

Agenda | als u hier op gemeente-agenda klikt krijgt u de volledige agenda van de gemeente Eindhoven met de tijden van de diensten. U treft hier ook een aankondiging aan van de activiteiten voor de huidige periode, samen met een korte beschrijving.

Dag van de vluchteling | Michaëlkerk, zondag 17 juni 12.00 uur. Landelijk is 20 juni uitgeroepen tot de dag van de vluchteling. Ter gelegenheid daarvan heeft de Raad van Kerken van Eindhoven georganiseerd dat op zondag 17 juni vluchtelingen in verschillende kerken te gast zullen zijn. Ook bij ons zal na de mensenwijdingsdienst (onder voorbehoud) een vluchteling met zijn/haar begeleider spreken over zijn/haar ervaringen. Wat het betekent om uitgeprocedeerd te zijn, welke verdere juridische of andere stappen mogelijk zijn, enz… Daarna is er gelegenheid tot gesprek. Ieder is hierbij van harte uitgenodigd.

Afscheid van Myriam Driesens | Michaëlkerk, zondag 19 augustus 10.45 uur. Op deze zondag zal Myriam voor de laatste keer als gemeentegeestelijke de mensenwijdinsgdienst celebreren.

Intrede van Marie-Hèléne van Tol | Michaëlkerk, zondag 26 augustus 1o.45 uur. Op deze zondag zal Marie-Hélène haar intrede doen als nieuw gemeentegeestelijke. Zij wordt officieel ingezet door Ernst Terpstra, de bewindsdrager van de regio Nederland en Vlaanderen.

Michaëlbijeenkomst | Michaëlkerk, vrijdag 28, zaterdag 29, zondag 30 september. De jaarlijkse Michaëlbijeenkomst heeft deze keer als onderwerp: Michaël de strijdende en Michaël de wenkende. (Uit het getijdegebed van de Michaëltijd) Op vrijdag 28 september begint de bijeenkomst met een lezing over het onderwerp, door Marie-Hélène van Tol. Meer informatie volgt.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Tuintjes | Michaëlkerkvier keer per jaar zijn er ‘tuintjes’ voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Voor meer informatie kunt u hier klikken. Het eerstvolgende tuintje is het Johannestuintje op zondag 24 juni om 16.30 uur.

Aurora studie- en gespreksgroep voor jonge(re) mensen | Michaëlkerk, donderdag 14 juni om 20.15 uur. Aurora is begonnen aan een nieuw studie- en gespreksjaar voor mensen in de leeftijdsfase met opgroeiende kinderen. We lezen in het boek ‘De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid’. Dat is de Nederlandse vertaling van het boek van Rudolf Steiner: ‘Das Christenstum als mystische Tatsache’. Hierin laat hij zien hoe het Christendom voortbouwt op oude mysteriën, hun vervulling is, maar tegelijkertijd ook iets nieuws brengt. Meer informatie bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl, 040-222 1009.

Vader-moedergroep Tilburg | in oktober 2015 is een werk- en gespreksgroep gestart voor ouders met nog jonge kinderen. Eerstvolgende data: woensdag 20 juni om 20.00 uur. Meer informatie bij Christina Karenovics, 013 543 8778, christina@karenovics.com of bij Myriam Driesens.

Moedergroep Eindhoven, voor ouders met nog jonge kinderen | Michaëlkerk, woensdag 13 juni om 20.00 uur. Meer informatie en aanmelding bij Elsa Leverington, e.m.leverington@live.nl, 06-15 43 8135 of bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl, 040-222 1009.

Studiegroep op de Vrije School Brabant  | Nuenenseweg 6, Eindhoven, donderdag 21 juni 20.00 uur. Op de Vrije School Brabant is in september 2017 een maandelijkse studiegroep gestart met ouders van de school. Na overleg is de groep echter ook open voor andere jonge mensen. De groep koos voor het samen lezen en bespreken van de voordrachtencyclus van R. Steiner ‘De kringloop van het jaar’. Meer informatie bij Eva Buis, maison-crouton@hotmail.com, 06-1713 1333 of bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl, 040-222 1009.

Gemeentebericht | indien u het gehele Gemeentebericht wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij het secretariaat. Gelieve een keuze aan te geven tussen post en email.

(De “Agenda” die u helemaal rechts in de menubalk hierboven ziet bevat alleen de activiteiten die ook interessant zijn op landelijk niveau.)