DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

Agenda | als u hier op gemeente-agenda klikt krijgt u de volledige agenda van de gemeente Eindhoven met de tijden van de diensten. U treft hier ook een aankondiging aan van de activiteiten voor de huidige periode, samen met een korte beschrijving.

Michaëlbijeenkomst | Michaëlkerk, vrijdag 29, zaterdag 30 sept en zondag 1 oktober 
De jaarlijkse Michaëlbijeenkomst heeft deze keer als thema: De mens als een verbindend en evenwicht scheppend wezen. Voor meer informatie, zie gemeente-agenda.

Nieuwe kinderen in de zondagsdienst voor de kinderen | Michaëlkerk, zondag 8 oktober, 9.15 uur, voorbereiding zaterdag 7 oktober 16.00 uur in de kerk
Graag aanmelden, uiterlijk op donderdag 5 oktober, bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Tuintjes | Michaëlkerkvier keer per jaar zijn er ‘tuintjes’ voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Voor meer informatie kunt u hier klikken. Het eerstvolgende tuintje is het Sint Janstuintje op zondag 25 juni, 16.30 uur.

Aurora studie- en gespreksgroep voor jonge(re) mensen | Michaëlkerk, donderdag 22 juni om 20.15 uur. Voor mensen in de leeftijdsfase met opgroeiende kinderen. We lezen en bespreken 22 juni voor de laatste keer het boek ‘De strijd om het mens-zijn‘; een reeks voordrachten van Rudolf Steiner over het mysterie van het kwaad, toegespitst op de problematiek van onze huidige tijd. In oktober a.s. starten we met een nieuw boek. Meer informatie bij Myriam Driesens, 040 222 1009, myriam@driesens.nl. 

Vader-moedergroep Tilburg | in oktober 2015 is een nieuwe werk- en gespreksgroep gestart voor ouders met nog jonge kinderen. Eerstvolgende data: woensdagen 21 juni, 27 september om 20.00 uur. Meer informatie bij Christina Karenovics, 013 543 8778, christina@karenovics.com of bij Myriam Driesens.

Gemeentebericht | indien u het gehele Gemeentebericht wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij het secretariaat. Gelieve een keuze aan te geven tussen post en email.

(De “Agenda” die u helemaal rechts in de menubalk hierboven ziet bevat alleen de activiteiten die ook interessant zijn op landelijk niveau.)